Facebook Twitter Instagram Youtube Blogger

gestoría

Nuestros valores, la profesionalidad y experiencia unida a la amabilidad y calidad de nuestros servicios. Alquiler estudiantes, venta y alquiler de pisos, casas y apartamentos en Cunit, Tarragona.

 

» Assessorament prèvia a la constitució d'una empresa o negoci.
• Inconvenients-avantatges.
• Previsió prèvia de tresoreria anual.
• Balanç i Cte PYG previon previst.
• Projecte econòmic financer per a la sol · licitud de subvencions i / o préstecs subvencionat per a emprenedors.
» Gestió / constitució de societats o autònoms
• Altes / Baixes obligacions tributàries.
• Altes / Baixes Tresoreria Seguretat Social.
• Inscripcions Registre Mercantil i organismes autonòmics o municipals.
• Qualsevol altre tràmit necessari i obligatori per l'administració.
» Comptabilitat
• Elaboració de la comptabilitat anual.
• Presentació de llibres.
• Presentació de CCAA i Memòria de l'exercici.

» Fiscalitat
•Liquidació d'impostos mensuals / trimestrals IVA i IRPF.
•Liquidació de pagaments fraccionats i impost de societats.
•Liquidació de resums anuals i informatives.

» Laboral
• Altes / Baixes empresaris / treballadors.
• Contractació personal.
•Tipologia de contractes: Avantatges / inconvenients.
• Liquidacions / indemnitzacions.
• Tràmits FOGASA.
• Elaboració nòmines.